בריטניה, לא אחריות לבית הדין הפלילי מההתחלהלכאורה, על-ידי צ יף לנשיאות משפטי סלבדור כי אין תוקף בפיליפינים חוקת רומא שיצרה את בית הדין הפלילי הבינלאומי

יתר על כן, על פי, הוא גם לא כפי שפורסם ברשומות האיחוד של הפיליפינים לאמנת רומא, אז שום דבר לכאורה תוקפו של החוק.»כפי הידוע לנו, אין החוק מדבר על

אנחנו רק אומרים להם»היי, אנחנו לא ביחד עם חה בפעם הראשונה אנחנו עדיין לא מכירים את החוק אותך כאן איתנו כי הם לא פעל לפי החוקים שלנו ואת החוקה, תשואה