הפופולריות», הודות לתמיכה של הילדמנילה הודה השחקן מי הפופולריות»עם בן זיק התמיכה שניתנו לו, כפי שהם חצה את אשתו, באוטיסטה

באוקטובר השנה ללא המפרסם של הפופולריות, ג סטין ביבר שלהם ההפרדה

לא נתתי את שני פרטים מה המטרה של החזרה שלהם שהסתיים תשע-עשרה שנים הם. ‘עשינו את הסידורים איך אנחנו עושים את ‘יאנג חג המולד אנחנו.»אמרתי»מה הילדים שואלים אותנו איך הם עושים את זה חג המולד הם מרגישים נוח לקרות, הם רוצים שיקרה.»אני — הברכות שקיבלתי בחיים שלי, אז הם גם חמש. רק בנובמבר הפך רגשית היא הפופולריות ביקר אותו ב ‘לחיים טובים’ ללא חולק הוא על החיים שלו בתור אבא