מה זה רזה של החוקה של הפיליפיניםהחוקה של הפיליפינים משמש הגנה אין על הזכות שלנו

זה חשוב לך לדעת שום דבר על האחריות שלנו, חובות, זכויות כמו כל אזרח

מתייחס לחלק של מדינה שבה יש זכויות מיוחדות במדינה הזרה כשמדובר מסחר ומסחר