עמית של בית המשפט העליון של הפיליפיניםבסעיף החוקה ארבע עשרה את מספר השותף צדק

את המאמר על הפיליפינים, החוק הוא בדל

אתה יכול לעזור על ידי הרחבת את זה