ערעורá: בתחום החוק, ó (התמודדות עם המשפט לגעת, להתחנן, או לטעון בדבר תביעה) בוא, בוא, תתמודד, קובץ, קובץ, הראה ·ó נוכחות ó מפלט הנופש ó ללמד גישות הוראה לנקוט יש ערכאות להופיע לפני מגע לפנות לעזרה שהוגשה בבית המשפט העליון. המשמעות של ביל: הצעת החוק היא מילה באנגלית.

המחוקק כדי לאשר.

זה מה שנקרא החשבונות

הצעד הראשון אשרור החשבון הוא שנקרא ראשית. הגייה: סב·í·מהמילה הלטינית שמשמעותה»תחת עונש.»משמעות באנגלית זימון: כתובה פקודה להופיע בפני אדם בבית המשפט או לתת עדות בבית