מדיניות על שחרורו של התלמידים מבתי הספר ב קנדה

את (חידון) הוא התחייב לנקוט את כל הצעדים הסבירים כדי להבטיח התלמידים יש את ההזדמנות כדי להשלים בהצלחה את התוכנית שלהם. באופן כללי מסגרת זו, כל התלמידים נחשבים שווים ולא שווים. התלמידים אינם תומכים מטרות של האקדמית והמוסרית של חידון על עצמם ועל חבריהם. תלמידים עשויים להיות כפופים עונשים, כולל גירוש. באופן כללי, הניסיון של חידון כדי לפתור את המצב ללא גירוש. את הפעלים אזהרה, נכתבו אזהרות ההשעיה עשוי להקדים את האחרון והכי אקשן רציני. כאשר חידון מאמין שיש שלמות, בטיחות או רווחתם של הסטודנטים שלה, צוות העובדים, לקוחות או אורחים אחרים בסכנה, הגירוש יונפקו על פי שיקול דעתו של